Де визнають LCCI

Навчальний заклад

Веб-сайт

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA http://www.agh.edu.pl
WYDZIAL NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA, UMK http://www.econ.umk.pl
Academy of Business in Dabrowa Gornicza http://www.wsb.edu.pl/index.php&idg=en
CRAKOW UNIVERSITY OF ECONOMICS http://www.uek.krakow.pl
Slaska Szkola Jezykow Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach http://www.ue.katowice.pl/jednostki/ssjb.html
Wyzsza Szkola Bankowosci i Finansow http://www.wsbif.pl
Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Witelona w Legnicy http://www.pwsz.legnica.edu.pl/
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

http://ue.poznan.pl/pl/

Wyzsza Szkola Infrastruktury i Zarzadzania

http://wsiiz.pl

Europejska Szkola Wyzsza w Sopocie

http://www.euro.edu.pl

MALOPOLSKA SCHOOL OF ECONOMICS

http://www.mwse.edu.pl

Lublin University of Technology

http://en.pollub.pl/

Wroclaw University of Economics, Department of Foreign Languages

http://www.ue.wroc.pl/students/6581/foreign_languages.html

Poznan University of Technology

http://www.put.poznan.pl/

Szkola Glowna Handlowa w Warszawie

http://www.sgh.waw.pl/pl/Strony/default.aspx

WYZSZA SZKOLA BANKOWA GDANSK

http://www.wsb.pl/gdansk/

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego w Gdansku

http://www.awf.gda.pl/

Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks.B. Markiewicza

http://www.pwste.edu.pl/

Philological School of Higher Education

http://www.wsf.edu.pl/

Kolegium Jezykow Obcych Politechnika Slaska

http://www.polsl.pl/wydzialy/rkjo/Strony/Witamy.aspx

LOWER SILESIAN COLLEGE OF ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGY

http://www.studies-in-poland.pl/s/2333/57926-Studies-in-Poland/199-The-Lower-Silesian-College-of-Entrepreneurship-and-Technology-in-Polkowice.htm

Warsaw Management Universitiy

http://www.kaweczynska.pl/

Akademia Leona Kozminskiego

http://www.kozminski.edu.pl/pl/

Uniwersyteckie Centrum Nauki Jezykow Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

http://www.ur.edu.pl/

Akademia Morska w Szczecinie

http://www.am.szczecin.pl/

Wyzsza Szkola Administracji i Biznesu w Gdyni

http://www.wsaib.pl/