PTE Young Learners — Springboard (Трамплiн)

Для кого призначений цей тест?

Цей тест призначений для того, щоб мотивувати дiтей, якi серйозно вивчають англiйську мову та вже пройшли рiвень Firstwords (Першi слова). Мета тесту — перевiрити не знання граматики, а здатнiсть учнiв використовувати мову для комунiкації.

Якою є структура тесту?

Тест складається з письмової та усної частин. Тривалiть тесту — 1 година. В процесi тестування перевiряються наступнi навички: аудiювання, читання та письмо. Тематика завдань тесту — життя сiм’ї Браун. При цьому розглядаються, серед iнших, наступнi теми:

 • Clothes (Одяг)
 • Food (Їжа)
 • Animals (Тварини)
 • Homes (Дiм)
 • Families (Сiм’я)
 • Pets (Свiйськi тварини)
 • School (Школа)
 • The Body and People’s Appearance (Тiло i зовнiшнiсть людини)

Завдання на аудiювання

Дiтям дають прослухати два фрагменти. Потiм вони повиннi виконати наступнi завдання.

 • Прослухати розмову та з’єднати лiнiєю iм’я людини або назву предмета та зображення людини або предмета.
 • Прослухати розмову та позначити (x) у квадратi пiд правильною картинкою до кожного запитання.

Завдання на читання i письмо

Дiти повиннi виконати наступнi завдання.

 • Прочитати коротку розмову i вписати пропущенi запитання.
 • В двох списках знайти вiдповiдностi слiв, якi утворюють початок речення, зi словами, якi утворюють кiнець речення, та з’єднати їх лiнiями.
 • Вставити пропущенi слова в короткий текст, обравши вiдповiдне слово зi списку.
 • Письмова робота.
 • Написати короткi вiдповiдi на поставленi запитання.

Говорiння

Дiтей тестує зовнiшнiй екзаменатор. Їх попросять пограти в настольну гру та виконати iндивiдуальне завдання. Бiльш детальна iнформацiя: усна частина тесту Springboard.