PTE Young Learners — Quickmarch (Швидкий рух)

Для кого призначений цей тест?

Цей тест призначений для того, щоб мотивувати дiтей, якi вивчили основи англiйської мови та вже пройшли рiвень Springboard (Трамплiн). Мета тесту — перевiрити не знання граматики, а здатнiсть учнiв використовувати мову для комунiкації.

Якою є структура тесту?

Тест складається з письмової та усної частин. Тривалiсть тесту — 1 година. В процесi тестування перевiряються наступнi навички: аудiювання, читання та письмо. Тематика завдань тесту — життя сiм’ї Браун. При цьому розглядаються, серед iнших, наступнi теми:

 • Spare time (Вiльний час)
 • Time (Час)
 • Places (Мiста та країни)
 • Food (Їжа)
 • Family (Сiм’я)
 • Animals (Тварини)
 • Pets (Свiйськi тварини)
 • Homes (Дiм)
 • School (Школа)
 • The Body and People’s Appearance (Тiло i зовнiшнiсть людини)
 • Clothes (Одяг)

Завдання на аудiювання

Дiтям дають прослухати два фрагменти. Потiм вони повиннi виконати наступнi завдання.

 • Прослухати розмову та поставити хрестик (x) у квадратi пiд правильною картинкою до кожного запитання.
 • Прослухати розмову та написати короткi вiдповiдi на запитання.

Завдання на читання i письмо

Кандидати повиннi виконати наступнi завдання.

 • Прочитати коротку розмову i вписати пропущенi запитання.
 • Знайти вiдповiдностi картинок i тексту, з’єднавши їх лiнiями.
 • Вставити пропущенi дiєслова в короткий текст, вибравши вiдповiдне дiєслово та поставивши його в минулий час.
 • Написати короткi вiдповiдi на заданi висловлювання.

Говорiння

Дiтей тестує зовнiшнiй екзаменатор. Їх попросять пограти в настольну гру та виконати iндивiдуальне завдання. Бiльш детальна iнформацiя: усна частина тесту Quickmarch.