PTE Young Learners — Firstwords (Першi слова)

Для кого призначений цей тест?

Цей тест призначений для того, щоб мотивувати дiтей, якi тiльки почали серйозно вивчати англiйську мову. Вiн особливо корисний для учнiв, якi вже оволодiли латинською абеткою.

Мета тесту — перевiрити не знання граматики, а здатнiсть учнiв використовувати мову для комунiкації.

Якою є структура тесту?

Тест складається з письмової та усної частин. Тривалiсть тесту — 1 година. В процесi тестування перевiряються наступнi навички: аудiювання, читання та, невеликою мiрою, письмо. Тематика завдань тесту — життя сiм’ї Браун. При цьому розглядаються, серед iнших, наступнi теми:

  • Families (Сiм’я)
  • Pets (Свiйськi тварини)
  • School (Школа)
  • The Body and People’s Appearance (Тiло i зовнiшнiсть людини)

Завдання на аудiювання

Дiтям дають прослухати два фрагменти. Потiм вони повиннi виконати наступнi завдання.

  • Прослухати розмову та з’єднати лiнiєю iм’я людини або назву предмета та зображення людини або предмета.
  • Прослухати розмову та позначити (x) у квадратi пiд правильною картинкою до кожного запитання.

Завдання на читання i письмо

Дiти повиннi виконати наступнi завдання.

  • Знайти вiдповiдностi запитань та вiдповiдей у розмовi, з’єднавши їх лiнiями.
  • Знайти вiдповiдностi речень i картинок, з’єднавши їх лiнiями.
  • Знайти вiдповiдностi зображень об’єктiв i слiв, з’єднавши їх лiнiями.
  • Записати пропущенi слова в короткому текстi, вибравши їх зi списку.

Говорiння

Дiтей тестує зовнiшнiй екзаменатор. Їх попросять пограти в настольну гру та виконати iндивiдуальне завдання. Бiльш детальна iнформацiя: усна частина тесту Firswords.