PTE Young Learners — Breakthrough (Прорив)

Для кого призначений цей тест?

Цей тест призначений для того, щоб мотивувати учнiв, якi досягли рiвня A2 (Elementary) та вже пройшли рiвень Quickmarch (Швидкий рух). Екзамен Breakthrough включає всi елементи програми рiвней Firstwords, Springboard i Quickmarch. Учнi віком від 14 років і більше, якi володiють англiйською мовою на даному рiвнi, можуть замiсть тесту Breakthrough складати тест PTE General Level 1.

Якою є структура тесту?

Тест складається з письмової частини, тривалiсть якої 1 година 15 хвилин, та усного тесту. В процесi тестування перевiряються наступнi навички: аудiювання, читання та письмо. Також тестується говорiння. Тематика завдань тесту — життя сiм’ї Браун. При цьому розглядаються, серед iнших, наступнi теми:

 • The Senses (Почуття)
 • Space (Космос)
 • Nature (Природа)
 • Autobiographies (Автобiографiя)
 • Families (Сiм’я)
 • Spare time (Вiльний час)
 • Clothes (Одяг)
 • Time (Час)
 • School (Школа)
 • The Body and Appearance (Тiло i зовнiшнiсть людини)
 • Homes (Дом)
 • Animals and Pets (Тварини та свiйськi тварини)

Завдання на аудiювання

Дiтям дають прослухати два фрагменти. Потiм вони повиннi виконати наступнi завдання.

 • Прослухати розмову та з’єднати лiнiєю iм’я людини або назву предмета та зображення людини або предмета.
 • Прослухати розмову та позначити (x) у квадратi пiд правильною картинкою до кожного запитання.

Iнтегрованi завдання

Кандидати повиннi виконати наступнi завдання.

 • Прочитати коротку розмову i вписати пропущенi запитання.
 • Знайти вiдповiдностi картинок i тексту, з’єднавши їх лiнiями.
 • Вставити в невеликий текст пропущенi слова, використовуючи слова за власним розсудом (варiанти вiдповiдей вiдсутнi).

Письмовi завдання

Кандидати повиннi написати 80–100 слiв тексту для виконання одного з наступних завдань.

 • Скласти невеликий опис на основi малюнків.
 • Написати текст для поштової листiвки.

Говорiння

Дiтей тестує зовнiшнiй екзаменатор. Їх попросять пограти в настольну гру та виконати iндивiдуальне завдання. Бiльш детальна iнформацiя: усна частина тесту Breakthrough.