PTE General — Level A1: Foundation

Для кого призначений цей тест?

Цей тест призначений для кандидатiв з початковим рівнем знання англiйської мови, який є достатнiм для спiлкування у повсякденних ситуацiях i подорожах.

Кандидати повиннi розумiти дуже короткi простi фрагменти iнформації та висловлювати свої думки просто i стисло, письмово i усно, у повсякденних ситуацiях.

Якою є структура тесту?

Тест складається з письмової (1 година 15 хвилин) i усної (15 хвилин) частин. Письмовий тест складається з дев’яти завдань, пов’язаних з визначеною темою. Для рiвня Level A1 Foundation тема, як правило, пов’язана зi знайомими повсякденними ситуацiями, такими як “Дом” або “Покупки”.

Тут ви знайдете Пiдручники, тести i навчальнi посiбники для екзамену PTE General Level A1.

Письмовий тест (1 год 15 хвилин)

Завдання Навичка Опис
1 Аудiювання Вибiр з 3-х запропонованих варiантiв
2 Аудiювання i письмо Диктант
3 Аудiювання Текст, закiнчити фразу
4 Читання Заповнити пропуски (вибiр з 3-х варiантiв)
5 Читання Вибiр з 3-х варiантiв малюнкiв
6 Читання Вiдповiдi на питання до тексту
7 Читання Текст, закiнчити фразу
8 Письмо Написати письмо (30-50 слiв)
9 Письмо Написати текст (50-80 слiв)

Усний тест (5 хвилин)

Усний тест – це взаємодiя мiж кандидатом i екзаменатором. Усний тест складається з 3 частин:

  1. Розповiдь про себе (монолог)
  2. Опис картинки
  3. Рольова гра