FAQ (Питання, що часто ставлять)

Чому саме Pearson?

Що таке Edexcel?

Що таке мiжнароднi екзамени PTE (Pearson Tests of English)?

У чому полягають переваги PTE?

Навiщо складати мiжнароднi iспити PTE?

Яка мета екзамену PTE General (загальна англiйська) i PTE Young Learners (англiйська для дiтей)?

Для якого вiку пiдходить екзамен PTE General?

Для якого вiку пiдходить екзамен PTE Young Learners?

Скiльки треба готуватися до кожного рiвня екзаменiв PTE?

Якi навчальнi матерiали треба використовувати для пiдготовки до екзаменiв PTE General?

Коли можна пройти тести PTE?

Де можна пройти тести PTE?

Коли треба реєструватися на тести PTE?

Якi оцiнки ставлять за тести PTE?

Де перевiряють тести PTE?

Коли я дізнаюся про результати екзамену?

Коли я отримаю сертифiкат?