Про компанію

ЕСТУА — центр тестування з англiйської мови в Українi.

Компанiя ЕСТУА (English Centre of Testing in Ukraine) — ексклюзивний представник Pearson Language Tests в Українi.

Мiжнародна компанiя Pearson Education — лiдер на ринку освiти. Її пiдручники, мультимедiйнi засоби навчання та тестування використовують бiльш нiж 100 млн людей у всьому свiті. В компанiю Pearson Group входить близько 100 дочiрнiх компанiй, якi займають провiднi позицiї в сферi освiти та видавничої справи. До них належать такi вiдомi компанiї, як Longman, Financial Times, Penguin, Prentice Hall i Edexcel.

Pearson Tests — це екзамени з англiйської мови для носiїв iнших мов. Pearson Language Tests видають мiжнароднi сертифiкати з англiйської мови відповідно до рівнів володiння англiйською мовою, встановлених Радою Європи.

Компанiя ЕСТУА у спiвпрацi з Edexcel, найбiльшою органiзацiєю з проведення екзаменiв у Великобританiї, надає Вам унiкальну можливiсть пройти тестування та отримати безстроковий мiжнародний сертифiкат, який визнають навчальнi заклади та роботодавцi у всьому свiтi. У нас Ви можете пройти тести PTE General (Тести з загальної англiйської для дорослих) та PTE Young Learners (Тести з загальної англiйської для дiтей).

Бiльш докладно про Pearson Tests of English: http://pearsonpte.com