Сертификаты для получения ученого звания

1

Согласно распоряжению Министерства образования Украины, одно из условий получения ученого звания – это наличие международного сертификата, который подтверждает уровень владения английским языком на уровне В2 и выше.

Згідно ч.2 пп.3 п.5 р.ІІ наказу МОН України від 14.01.2016 №13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 183/28313):

  • Вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та вищих духовних навчальних закладів, які здійснюють науково-педагогічну діяльність, та, які мають: сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови (додаток 1).

Поэтому возникает вопрос:

Какой экзамен нужно сдать для получения международного сертификата, необходимого для присвоения ученого звания доцента либо профессора?

Уровень В2 и выше подтверждают такие международные экзамены PTE General:

Чтобы сдать экзамен и получить международный сертификат,
обращайтесь в Центры Тестирования.