Где признают LCCI

Учебное заведение

Веб-сайт

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA http://www.agh.edu.pl
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA, UMK http://www.econ.umk.pl
Academy of Business in Dąbrowa Górnicza http://www.wsb.edu.pl/index.php?idg=en
CRAKOW UNIVERSITY OF ECONOMICS http://www.uek.krakow.pl
Śląska Szkoła Języków Biznesu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach http://www.ue.katowice.pl/jednostki/ssjb.html
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów http://www.wsbif.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy http://www.pwsz.legnica.edu.pl/
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

http://ue.poznan.pl/pl/

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania

http://wsiiz.pl

Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie

http://www.euro.edu.pl

MALOPOLSKA SCHOOL OF ECONOMICS

http://www.mwse.edu.pl

Lublin University of Technology

http://en.pollub.pl/

Wrocław University of Economics, Department of Foreign Languages

http://www.ue.wroc.pl/students/6581/foreign_languages.html

Poznan University of Technology

http://www.put.poznan.pl/

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

http://www.sgh.waw.pl/pl/Strony/default.aspx

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA GDAŃSK

http://www.wsb.pl/gdansk/

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

http://www.awf.gda.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks.B. Markiewicza

http://www.pwste.edu.pl/

Philological School of Higher Education

http://www.wsf.edu.pl/

Kolegium Języków Obcych Politechnika Śląska

http://www.polsl.pl/wydzialy/rkjo/Strony/Witamy.aspx

LOWER SILESIAN COLLEGE OF ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGY

http://www.studies-in-poland.pl/s/2333/57926-Studies-in-Poland/199-The-Lower-Silesian-College-of-Entrepreneurship-and-Technology-in-Polkowice.htm

Warsaw Management Universitiy

http://www.kaweczynska.pl/

Akademia Leona Kozminskiego

http://www.kozminski.edu.pl/pl/

Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

http://www.ur.edu.pl/

Akademia Morska w Szczecinie

http://www.am.szczecin.pl/

Wyższa Szkola Administracji i Biznesu w Gdyni

http://www.wsaib.pl/